Om du har 20 minuter över så rekommenderar jag att titta på denna inspirerande film från TED. Författaren Elisabeth Gilbert pratar om den gängse bilden av den lidande konstnären. Måste det vara så? Kan vi se på det på ett annat sätt? Och hjälper det oss?

  • Share on Tumblr


Leave a Comment

blank