Som säkert många har sett så har årets upplaga av musiktävlingen Metro Onstage dragit igång. Jag kan inte säga att jag rekommendera den här typen av tävlingar som går ut på att spamma sina vänner och fans med röstningsuppmaningar för att göra reklam för Metro. Sannolikt blir resultatet för de allra flesta att man sitter på färre fans efter tävlingen än innan. I år blev jag uppmärksammad på en passage i tävlingsvillkoren som dock fick mig att reagera än starkare än den vanliga sorgsna känslan när man ser band ge sig in i detta genvägs-sökande:

Förlaget Warner/Chappell – Talent & Brands har option på att förlägga samtliga deltagare i Metro On Stage. Optionstiden går ut tre månader efter finalen. Efter optionstiden har artisten/bandet möjligheten att gå till vilket förlag de vill.

Min tolkning av detta var att Warner/Chappell då ska kunna tvinga på vem de vill som har deltagit ett förlagskontrakt, och att du dessutom under nästan fem månader inte har rätt att skriva på för ett annat förlag. Jag mejlade Metro Onstage och frågade om så var fallet:
”Jag tolkar detta som att Warner/Chappell har en exklusiv rätt att teckna förlagsavtal med de deltagande artisterna från och med imorgon fram till tre månader efter finalen, och att artisterna då är tvingade att ingå avtal om Warner/Chappell vill utnyttja denna rätt. Stämmer detta?”

vilket de bekräftade med sitt svar:

Ja, Metro har bjudit in förlaget Warner/Chappell – Talent & Brands att samarbeta med oss i tävlingen Metro on Stage. Som partner i Metro On Stage 2012 har förlaget Warner/Chappell – Talent & Brands option på att förlägga deltagande kompositörer inom tre månader efter att finalen avslutats. Att samarbeta med ett musikförlag är något som de allra flesta kompositörer ser som mycket positivt.

Musikförlag har som främsta uppgifter att ge stöd och råd till kompositörer samt hjälpa dessa att få in de pengar man har rätt till i alla territorier. Ett samarbete mellan artist/band och förlag kräver en hel del engagemang från bägges sida, vilket tyvärr kommer att innebära att endast ett fåtal kompositörer kommer att presenteras förlagsavtal.

Då detta är en musiktävling för skivbolagsfria artister/band har Metro On Stage valt att samarbeta med ett musikförlag istället för ett skivbolag. Detta gör att samtliga deltagare förblir fria att själva välja att ge ut sin musik via stora/små skivbolag eller via egna bolag.

Vänligen,
Metro On Stage

Jag tycker detta är anmärkningsvärt på flera sätt och ett utnyttjande av den längtan att nå ut med sin musik som många artister har samt den illusion som finns av att ett bolagskontrakt är vägen till framgång, hur kontraktet än ser ut.

För det första så är det ensidigt skrivet där det inte sägs något om några krav på vad förlaget ska åstadkomma inom ramarna för ett avtal. Som de skriver ovan så kan självklart ett bra förlag vara till stor hjälp för kompositörer, men ett avtal kan också vara helt förlamande för dina möjligheter att marknadsföra dig på det sättet du vill.

För det andra så innebär villkoret en låsning till dina möjligheter att arbeta med ett annat förlag under nästan fem månader. De skriver i sitt svar att Warner/Chappell inte har möjlighet att sajna upp så många, med en antydan att villkoret ändå inte påverkar mer än några stycken. Detta stämmer inte, då detta villkor om att inte få jobba med något annat förlag gäller alla deltagare. Varför man överhuvudtaget har 3 månaders ytterligare optionsrätt efter tävlingens slut ställer jag mig också frågande till. Det enda svaret jag kommer fram till är att de då har en möjlighet att haka på eventuellt framgångsrika band och då få en gräddfil till att ta del av framgångarna.

I nästan vilket annat sammanhang som helst utanför musikbranschen skulle det vara otänkbart att komma med liknande villkor. Tänk dig att du ställer upp i en slogantävling för en syltburk och ett sidovillkor löd: ”Reklambyrån X har rätt att anställa dig som copyrighter inom tre månader efter tävlingens slut (på oklara villkor). Under denna tid har du ingen rätt att ta anställning hos en annan reklambyrå”.

Det du ska fråga dig är följande: Vad gör ett förlag? Behöver jag ett förlag? Stämmer Warner/Chappells sätt att arbeta med hur jag vill kunna marknadsföra min musik på? Hur ser själva förlagskontraktet ut och vilka krav kommer att ställas på mig och på förlaget? Om du inte kan svara på de frågorna och är på något sätt seriös med din musik så är mitt råd att inte delta i tävlingen. Om du redan är anmäld så kan du avanmäla dig genom att skicka ett mejl till dem.

  • Share on Tumblr
blank