Att i princip alla artister idag har någon form av online-närvaro tar vi för givet. Och likaså att direktkontakten mellan artist och fans blir allt viktigare. Olika artister har olika mål och olika mått på vad framgång är för just dem. Det skulle vara intressant att se och jämföra hur artister använder nätet för att kommunicera med sina fans.

En sådan studie har gjorts av en grupp på Berkley College of Music. De har helt enkelt studerat ett antal artister, de flesta mycket välkända, och sammanställt det i ett antal sidor, där varje artist beskrivs var för sig på ett koncentrerat och bra sätt.

Det slår mig hur olika artisterna agerar på nätet, att de har så olika strategier, samtidigt som de självklart kan tyckas ha kommit olika långt i vad nätet kan hjälpa dem med. Trots dessa skillnader så har de alla gemensamt att deras huvudfokus är att samla på sig trogna lyssnarskaror.

Läs artikeln

  • Share on Tumblr
blank